Et bevægeligt møbel der fremmer fysisk aktivitet og læring i skolen

iMo Learn er arbejdstitlen på konceptudvikling af et skoleinventar, som fremmer fysisk aktivitet og »læring der leger« i alle skolefag. Det findes med et interaktivt add-on til grammatik og matematik og samtidigt er der en undervisningsguide til lærere, der inspirerer til den analoge brug af iMo Learn. Ideen er at få børn til at lære gennem kroppen, øge deres fysiske aktivitetsniveau, og hermed fremme deres koncentrations- og indlæringsevne.
iMo Learn udfordrer det traditionelle klasseværelse med tavleundervisning. Den digital interaktion mellem elev og iMo Learn skaber et læringsrum, der fremmer kropsligt forankret læring gennem bevægelse.

511 https://essayclick.net therefore, universities in australia should compensate for disadvantages of the eastern tradition.