De fysiske rammer

Dyb koncentration

At vores fysiske omgivelser påvirker os, er ikke nogen nyhed. Vi bruger de fysiske rammer til at iscenesætte og understøtte de aktiviteter, der skal foregå på stedet, og det giver god mening at et teater og et fodboldstadion iscenesættes på forskellig vis.
I dag ved vi, at elevernes resultater også påvirkes af det fysiske miljø. Det drejer sig ikke blot om skolen som særskilt institution, men også om området omkring skolen. Hvis skolen grænser op til større veje, kan det betyde støjforurening. Er skolen placeret op af et industriområde, kan det betyde andre former for forurening. Hvis skolens område grænser op til natur, giver det andre muligheder for undervisning osv.
Når nye rum skal designes, er det almindeligt, at der forud for formgivningen defineres en række parametre som rummene skal leve op til. Det omfatter præmisser som økonomisk rammesætning, rumbeskrivelser, tidsperspektiv, aktiviteter, behov, brugere, brugerinvolvering m.m.
Disse parametre skal kvalificere bygningen eller området, der skal danne ramme om en række aktiviteter.
Det er altså ikke nyt, at vi og de aktiviteter vi foretager os, bliver påvirket af de fysiske rammer, men det gør det ikke mindre vigtigt, at vi forholder os til dem.
Projektet iMo Learn lægger op til, at de fysiske rammer anvendes i sammenspil med undervisning og fysisk bevægelse. Systemet, der kan sammensættes til en cirkel, består af 24 klodser. Klodserne har en konveks side der gør det muligt at vippe på klodsen.
I metode-banken kan du finde eksempler på, hvordan systemet kan anvendes i undervisningen.
Når man definerer processer er det vigtigt, at vi også forholder os til iscenesættelsen af selve rummet, da denne også påvirker situationen. Ved at vælge særlige rum eller tilpasse opstillingen til den aktivitet, der skal finde sted, understøttes processen. Nedenfor er der givet en række eksempler på forskellige opstillinger, som vi har eksperimenteret med gennem iMo Learn projektforløbet.

cirklen
Når gruppen orienterer sig ind i en cirkel understreges en ligeværdighed i gruppen. Der er altså ikke nogen forskel på lærer og elev, og alle kan se hinanden i øjnene.

dialogcirklen
Ved at sætte halvdelen af eleverne ind i en indercirkel, der orienterer sig væk fra centrum, og den anden halvdel af eleverne i en ydercirkel, der orienterer sig mod indercirklen, opstår en masse to-mands grupper. Disse kan bruges til forskellige former for speeddating, spørgsmålsrunder m.m.

halvcirklen
Når gruppen orienterer sig mod et fælles fokus, det kan for eksempel være en tavle, en person eller en gruppe, så lægges der op til at deltagerne i halvcirklen har deres opmærksomhed ud mod den åbne side.

parbaenk
Der er mange måder at placere to stole sammen på. Man kan sidde overfor hinanden, med siden til, vende hver sin vej eller med ryggen til. Prøv jer frem med opstillingerne, der er stor forskel på, hvordan man orienterer sig i forhold til hinanden.

Gruppen
Det kommer an på aktiviteten, hvilken opstilling der virker bedst. Det kan være en mindre cirkel, en lang bænk, sidde i slange, eller noget helt fjerde. Der er forskel på om gruppen skal diskutere et emne eller om de selv skal producere. Hvis eleverne for eksempel skal udvikle en ny metode til matematik, vil opstillingen ændre sig i takt med, at de prøver forskellige opstillinger og aktiviteter af.
Koblingen mellem forskellige læringsaktiviteter, de fysiske rammer og bevægelse, kræver lidt ekstra planlægning, men til gengæld kan du udvikle nye læringsforløb sammen med dine elever. Under projektet iMo Learn samskabte vi nye metoder med lærere og elever på fire forskellige skoler, og det giver god mening at inddrage eleverne i dele af planlægningen. Har du et tema eleverne skal igennem, det kan være eventyr, tabelregning eller noget andet. Bed eleverne om at udvikle metoder, hvor de anvender klodsen.
At bruge de fysiske rammer og opstillinger som et understøttende element i undervisningen kræver også plads – især gulvplads. Ved at gøre bordene mindre centrale i klasseværelset kan du skabe et mere fleksibelt rum. For eksempel kan bordene stilles langs væggene, der kan laves mindre gruppearbejdsborde og måske kan I endda undvære nogle af bordene. For at komme godt i gang med at bruge klodsen, kan I rydde lokalet for borde og stole, og efter en periode se hvad I har behov for at genetablere.

Udvikling i gym

50 however, the eastern intellectual tradition does not contain the flexibility of expression such as?.