Introduktion

Bevægelsesmøblet iMo Learn har gennemgået et testforløb hvor didaktiske og processuelle øvelser er blevet samskabt med fire mellemtrins klasser fra forskellige skoler i henholdsvis Kolding, Vejle og Dragør. 100 elever og 8 lærere har testet, udforsket og udviklet i en to måneders periode, og det er der kommet 53 nye øvelser ud af. Du kan finde de tre kategorier af øvelser her:
Dansk-øvelser
Matematik-øvelser
Brain Breakers

Hvad vil det sige at samskabe?

Projektet iMo Learn vægter den fysiske bevægelse i undervisningen højt, men samtidig er vi overbeviste om at det kræver mere end blot et nyt møbel. Det kræver at vi på skolerne ændrer praksis og begynder at tænke i indlæringsformer hvor kroppen aktiveres. Derfor valgte vi at involvere lærere og elever i et testforløb, hvor de skulle blive eksperter på at anvende iMo Learn.

Forløbet bestod af tre workshopdage, praksisafprøvning og afslutningsvis blev de nye øvelser filmet. Klasserne udviklede hver 4 øvelser til dansk, 4 til matematik og 5 power-breaks. Sidstnævnte er øvelser hvor kroppen er fysisk aktiv.

Designskitse

Når man arbejder med samskabende processer er det vigtigt at deltagerne, hvad enten de er voksne eller børn, gives de fornødne kompetencer til at indgå i processen. Derfor var de tre workshops opbygget så de både rummede opsamling, inspiration og design tid. Formålet med dette var at skabe en eksperimenterende tilgang til brugen af iMo Learn, hvor elever og lærere kunne udvikle deres kompetencer gennem forløbet, og hvor både inspiration, teori, praksisafprøvning og refleksion var tilstede. Under “Design dine egne øvelser” finder du metoder til sammen med eleverne at udvikle ud over dem der ligger i øvelsesbanken.

Design af øvelser og metode er udført af MoHo Co-creative Architects

Mail:

Heidi Lyng                        Tlf: +45 29 26 50 79

Moa Dickmark                  Tlf: +45 27 59 37 32

Vores samfund har brug for borgere der tænker innovativt, derfor har vores børn brug for en undervisning, der understøtter disse kompetencer og vores undervisningsmiljøer skal gå i dialog med den pædagogiske praksis.

I stedet for at tænke skolebyggerier som dyre langsigtede løsninger, hvorfor så ikke tænke i eksperimentarier, hvor elever og lærere er med til at udvikle og udforske de fysiske rammers potentialer? Der eksisterer allerede mange projekter, der på forskellig vis forsøger at øge læringsudbyttet, ved at arbejde med en erfaringsbaseret tilgang til undervisning.

Når vi hos MoHo arbejder med samskabende læringsmiljøer og processer, tager vi altid udgangspunkt i brugerne, det er essentielt udviklingen kommer herfra. Derfor er det ikke tilstrækkeligt at kun arkitekter og proceskonsulenter er eksperter i forhold til formgivning og ibrugtagning af de fysiske rammer. Hvis disse skal virke og forankres i praksis, skal også brugerne blive eksperter.

www.moho.biz

The difference in the approach can be explained 10 reasons why i didn’t do my homework by many factors.