Om iMo Learn-projektet

iMo Learn – et bevægeligt møbel der fremmer fysisk aktivitet og læring i skolen

iMoLearn_digital

iMo Learn er arbejdstitlen på konceptudvikling af et skoleinventar, som fremmer fysisk aktivitet og »læring der leger« i alle skolefag. Det findes med et interaktivt add-on til grammatik og matematik og samtidigt er der en undervisningsguide til lærere, der inspirerer til den analoge brug af iMo Learn. Ideen er at få børn til at lære gennem kroppen, øge deres fysiske aktivitetsniveau, og hermed fremme deres koncentrations- og indlæringsevne.

Baggrund

Det traditionelle klasseværelse med borde og stole kan virke hæmmende i forhold til kreative processer, gruppearbejde samt fysisk aktivitet og læring med bevægelse.

Udfordringen er, at et øget antal af elever er mindre fysisk aktive, og derfor udgør de en risikogruppe for udvikling af livsstilssygdomme. På den anden side er det dokumenteret, at daglige bevægelsesaktiviteter – som ikke er målrettet træning – reducerer risikoen for livsstilssygdomme.

Tillige er der dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder. Sammenhængen har 3 spor:

 1. Resultater viser, at personer, der er i bedre fysisk form scorer bedre i intelligenstest. Hypotesen er, at mere fysisk aktivitet og bedre fitness positivt udvikler hjernestrukturer.
 2. Små trænende pauseaktiviteter med ca. 20 min. mellemrum – døbt “power breaks og brain breakers” – kan have en positiv effekt på koncentrations- og læringsevnen.
 3. Kropslig medvirken i de boglige fag, kaldet kropsligt forankret læring (embodied learning), kan have en positiv effekt på læring.

Den deraf afledte forøgede opmærksomhed på fysisk aktivitet og motion stiller nye krav til de fysiske rammer for at fremme bevægelse og læring i undervisningstiden. For at muliggøre bevægelse som en integreret del af undervisning i klasserummet blev der tænkt nyt i projektet, både i forhold til den pædagogiske praksis og de fysiske rammer. iMo Learn er således udviklet med henblik på at inddrage bevægelse i undervisningen.

Resultater

iMo Learn tog fat om disse krav til den fysiske indretning i tæt samspil med udviklingen af den pædagogiske praksis.

Resultaterne af projektet er at:

 • iMo Learn kuben er designet så den kan vippe og have 4 forskellige siddehøjde. Samtidigt er den meget let at flytte rundt på og dermed egner den sig til og motiverer til let og fleksibelt indgå i ”undervisning i grupper.
 • Det er muligt at registrere bevægelsesdata fra iMo Learn kuben, så dataene kan anvendes i et interaktionsdesign, hvor kuben fungerede som styringsredskab i et interface til digitale læremidler.
 • iMo Learn ansporer til en højere grad af fysisk aktivitet i forbindelse med læring af faglige kvalifikationer gennem brug af interaktionsdesignet i læremidlerne.
 • iMo Learn har vist at give mere bevægelse i undervisningen og dermed bedre sundhed i form af nedsat risiko for livsstilssygdomme. Med brug af det interaktive læremiddel øges mængden af total fysisk aktivitet med 39% i forhold til brug af almindelige skolemøbler. Mængden af fysisk aktivitet med brug af iMo Learn uden interaktivt add-on blev øget med 25% i forhold til brug af almindelig skolemøbler. Samtidigt fandtes en reduktion i stillesiddende adfærd og en øgning i let fysisk aktivitet ved brug af iMo Learn i undervisningen.
 • iMo Learn har øget elevernes opmærksomhed i undervisningen og deres motivation for at arbejde med træning af basale boglige færdigheder blev øget.
 • Med iMo Learns læringsaktiviteter forankres elevernes læring kropsligt. De fik dermed mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv i læring af skolens fagligheder.
 • iMo Learn har støttet op om udvikling af pædagogisk praksis. Den har således været med til at fremme en generel innovativ praksis hos lærere, der formodes at ville fremme en fortsat udvikling af skolen.

Projektets partnere og organisatoriske fundament

Projektet har været et samarbejde mellem:

 • Kolding Kommune, herunder elever og lærere fra Sjølund-Hejls skole, Lyshøjskolen samt tre forvaltningsområder og Kollerup Skole i Jelling samt Dragør Nord Skole i Dragør
 • Spinderihallerne, Vejle Kommune
 • VANERUM-SIS (skolemøbler og interaktive læremidler)
 • Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
 • Alexandra Instituttet

Konceptet er udviklet under projektet ”Leg og Læring – Kids n’ Tweens Lifestyle” (LoL). Formålet med LoL er at give virksomheder, der arbejder med børn og unge, nøglen til at forstå børn i alderen 3-12 år. Arbejdet udføres i 3 laboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges livsstil samt leg og læring, og mulighederne heraf for virksomhederne. Udviklingen af ”iMo Learn konceptet” ligger under laboratoriet for ’Krop og Bevægelse’. LoL er et projekt under Spinderihallerne i Vejle kommune. Det løber over 4 år og er et strukturfondsprojekt, støttet af EU’s regionalfond og Region Syddanmark.

2 in 21st century, the intellectual tradition of many cultures could https://college-homework-help.org change or adopt new concepts from..