Open Space

Klassen arbejder

Titel: Open Space
Fag: Flere fag
Aldersgruppe: 6-100 år
Tid: 30-45 min.
Emne: Idégenerering, opstart, kortlægning, evaluering
Gruppeinddeling: Alle kan være i denne øvelse
Antal klodser: 24 klodser placeret i en cirkel
Rekvisitter: A4 papir og 24 tuscher
Forberedelse: Inden øvelsen udføres, besluttes hvad formålet med øvelsen er. Det skal tydeligt defineres, om øvelsen er idégenerering, opstart, opsamling eller noget helt fjerde

Processen i trin:

 • Hvad, hvornår og hvordan?
 • Hvad fungerede godt og dårligt?
 • Hvordan fungerede opstillingen?

Eksemplet herunder tager afsæt i idégenerering. Efterfølgende kan resultatet fra øvelsen bringes videre ved at bygge videre på processen med nye opgaver:

 1. Alle tager deres klods og former en stor cirkel (donut).
 2. Papir deles ud, 3 stk. farvet A4 papir til hver + 1 tusch.
 3. OPGAVEN: Vi skal planlægge dag, hvor vi flytter skolen ud i byen, og vi skal hjælpe hinanden med at komme med gode idéer.
 4. Alle skal skrive 3 idéer ned – 1 idé på hvert stykke papir.
 5. Efterhånden som sedlerne er skrevet lægges de ud på gulvet, så andre kan se sedlerne og blive inspireret af dem.
 6. Det er tilladt at skrive og tegne – gør det så godt I kan, det handler ikke om at stave bedst, men om at komme med gode idéer.
 7. Når alle sedlerne er skrevet og ligger på gulvet, skal de grupperes i temaer. Hjælp hinanden med at strukturere sedlerne i mindre grupper.
 8. Til sidst gives de nye grupper overskrifter, for at tydeliggøre de forskellige temaer.


Der tegnes

3 example, many aspects in japanese intellectual tradition have clearly adopted and changed https:// to.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.