Dansk-øvelser

Voodoo-dance

Fag: Dansk.
Aldersgruppe: 8 år og op efter.
Tid: 15-45 min.
Emne: Ordklasser.
Gruppeinddeling: 2-24 personer.
Antal klodser: En klods per elev.
Rekvisitter: Ingen.
Forberedelse: I Voodoo-dance får man rørt kroppen samtidig med at man tænker i forskellige begreber og ordklasser. En god øvelse der kan udvikles efterhånden som elevernes viden vokser.

Processen i trin:

  • Hvad, hvornår og hvordan?
  • Hvad fungerede godt og dårligt?
  • Hvordan fungerede opstillingen?
  1. Start med at placere alle klodserne i en cirkel.
  2. Hver elev sætter sig på én klods.
  3. Bliver der sagt et tillægsord skal eleverne lave en trommehvirvel på klodsen.
  4. Bliver der sagt et udsagnsord – kaster eleverne klodsen lidt over hovedet, griber den og sætter sig igen på den.
  5. Bliver der sagt et navneord – skal eleverne hoppe op fra klodsen.
  6. På skift siger elever et ord

162 and students does not need to be busy with their helpful sources work when compared with universities in australia..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.